Secured by SSL
      Presentation av studievägar.   2021-03-03

Sökalternativ för ansökan till gymnasieskolan i Kalix kommun, inför intagningen till höstterminen 2007  

Här nedan kan du söka fram vilka studievägar som finns i olika kommuner, friskolor och vid olika skolor. Du kan även söka på ett visst nationellt program och få upp dom som finnas att söka hos oss.
Först gör du ett urval bland Urvalsalternativen, sedan klickar du på knappen Visa beställda sökalternativ.
Informationen om de olika studievägarna bygger på uppgifter somIntagningsenheten får från kommuner och fristående gymnasieskolor.
Nedan går att välja om koder som hör till respektive studieväg skall visas.Det är inte nödvändigt för en sökande att känna till dessa koder.

Tillbaka
URVALSALTERNATIV  
Kommun
Önskad skola
Visa koder  Ja    Nej
Välj ett av urvalen ovan och tryck här 
Tillbaka
Visa meddelanden  
Antagningskansliet   Utbildningsförvaltningen   952 81 Kalix   Tel 0923-65 177, e-mail bo.andersson@kalix.se     
Omstart: 2021-03-03 04:35:56